Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Khai trương cổng du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình

Cổng Du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình do Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp xây dựng đã được khai trương ngày 18-11-2019. Công trình này ứng dụng và tích hợp công nghệ số trong việc quảng bá, truyền tải thông tin về du […]