Thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2024

Samsung AI TV với tính năng AI Energy nâng cấp giúp tiết kiệm điện lên đến 30%

Samsung Vina ngày 25-3-2024 cho biết: Trên dòng Samsung AI TV năm 2024 vừa ra mắt, Chế độ AI Energy (Tiết kiệm năng lượng AI) trên SmartThings là ví dụ điển hình về nỗ lực của Samsung trong cam kết “bền vững mỗi ngày”. Nhờ đó, bằng cách sử dụng Samsung AI TV 2024, đánh […]