Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Một bài đọc thêm của học trò miền Nam cách đây hơn nửa thế kỷ

Một bài đọc thêm của học trò lớp Nhì (lớp 4 ngày nay) trong sách Quốc sử lớp Nhì (xuát bản năm 1965) ở miền Nam. TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT Tôi là một người dân Việt, sinh giữa lòng của đất nước tổ-tiên tôi. Nước tôi là một nước bé nhỏ ở ven bờ bể […]