Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024

Một bài đọc thêm của học trò miền Nam cách đây hơn nửa thế kỷ

Một bài đọc thêm của học trò lớp Nhì (lớp 4 ngày nay) trong sách Quốc sử lớp Nhì (xuát bản năm 1965) ở miền Nam.

TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT

Tôi là một người dân Việt, sinh giữa lòng của đất nước tổ-tiên tôi.

Nước tôi là một nước bé nhỏ ở ven bờ bể cả, có núi lớn làm thành, sông sâu làm lũy, có những danh-lam thắng-cảnh trang-hoàng.

Dân tôi là một giống dân hiền-lành  nhưng quả-cảm, kiên-nhẫn và kiêu-hùng, một giống dân giàu tình-cảm và nhân-đạo.

Tôi yêu nước tôi, tôi mến dân-tộc tôi, lòng yêu mến của tôi vô lượng vô biên, thiêng-liêng cao cả. Vì nước tôi là nơi chôn nhau cắt rún của tôi, vì dân tôi đã biết giữ-gìn đất nước tôi.

Tôi sống trên mảnh đất tổ tiên tôi đã sống, tôi thở không-khí của tổ-tiên tôi đã thở; những đồi núi sông ngòi, những cỏ cây hoa lá, đâu đâu cũng phảng-phất in hình dấu-vết tổ-tiên tôi.

Theo HOÀI SƠN

(Sách Quốc sử, lớp Nhì, 1965)

Hồi xưa, tôi được học như vậy đó.

P.H.P.

+ Nguồn: Internet. Thanks.