Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Bà Elena Butarova trở thành tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife

Công ty Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife ngày 15-4-2024 đã chính thức giới thiệu bà Elena Butarova là tân Tổng Giám đốc BIDV MetLife. Bà Elena Butarova sẽ phụ trách tổng thể về tầm nhìn, chiến lược phát triển và vận hành cho tất cả các hoạt động kinh doanh của BIDV MetLife. Ban […]