Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp: mạng sập, người nản, vui thì không trọn, buồn thì nhân đôi

  Trời, mới sáng sớm banh mắt ra đã xuất miệng thành thơ có vần điệu nhịp nhàng. Cái mà đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Cho tới chiều tối hôm qua (22-7-2015), các thí sinh cuối cùng cũng đã xem được điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và […]