Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Tablet 19 USD cho trẻ tự kỷ

  Chẳng bao lâu sau khi iPad của Apple ra đời làm thay đổi hoàn toàn cách sử dụng tablet và laptop theo hướng ai cũng có thể xài được, các nhà trị liệu và các phụ huynh đã bắt đầu đưa các ứng dụng trên thiết bị di động vào liệu pháp điều trị […]