Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

LANXESS số hóa các cơ sở sản xuất trên toàn cầu

Tập đoàn hóa chất chuyên dụng LANXESS có trụ sở tại Cologne (Đức) đang đẩy mạnh việc số hóa trong các hoạt động sản xuất của mình. Họ đã triển khai một hệ thống phân tích tự phục vụ cho dữ liệu chuỗi thời gian (time-series data) trong nhiều lĩnh vực hoạt động của các […]