Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

TikTok ra mắt sách trắng về kỷ nguyên mới của các trò chơi di động mobile gaming

Ngành công nghiệp trò chơi di động (mobile gaming) đang trải qua một làn sóng chuyển đổi đáng chú ý, không chỉ trở nên đa dạng hóa bởi khía cạnh nhân khẩu học của người chơi, mà còn là tính cạnh tranh cao trong các lượt tải về. Để đào sâu hơn vào những sự […]