Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Thượng cái mà lưu

Tôi đã phải gọi tới vở vũ nhạc kịch hài (comédie-ballet) “Trưởng giả học làm sang” (Le Bourgeois gentilhomme) của kịch tác gia bất hủ Pháp Molière (1622-1673). Người ta “rầy” những người “thượng lưu mà có hành vi hạ đẳng”. Thiệt ra, “rầy” là “thượng lưu” hóa ra ta đã xác thực verify cho […]