Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Tỷ phú Trump ký hợp đồng với cử tri

  Một nhà tỷ phú kinh doanh như ông Donald Trump làm chính trị cũng với phong cách doanh nhân.   Dù mang tiếng là ăn nói và có hành xử đầy bản năng và cá tính, muốn nói muốn làm gì thì nói và làm, nhưng cái gì cần nghiêm túc thì vẫn phải […]