Thứ Tư ngày 31 tháng 5 năm 2023

Phiếm luận về bậc trung học ở Mỹ

  Nhân dịp tựu trường, chúng ta hàn huyên một chút về nền giáo dục cho vui. Để tránh câu chuyện quá mênh mông, chúng ta chỉ nói về bậc trung học. Thêm một chi tiết nữa, tôi xa xứ khá lâu nên không rõ hệ thống giáo dục ở bên nhà, vậy xin nói […]