Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Microsoft ra mắt Trung tâm phòng chống tội phạm mạng tại Singapore

  Ngày 4-10-2016, Microsoft ra mắt Trung tâm Minh bạch (Microsoft Transparency Center) cũng đồng thời là Trung tâm An ninh mạng (Microsoft Cybercrime Center) đầu tiên của Microsoft tại Singapore, nhằm phục vụ thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là tổ hợp đầu tiên tại Châu Á – Thái […]