Thứ Năm ngày 26 tháng 5 năm 2022

Microsoft ra mắt Trung tâm phòng chống tội phạm mạng tại Singapore

Microsoft Cybercrime center

 

Ngày 4-10-2016, Microsoft ra mắt Trung tâm Minh bạch (Microsoft Transparency Center) cũng đồng thời là Trung tâm An ninh mạng (Microsoft Cybercrime Center) đầu tiên của Microsoft tại Singapore, nhằm phục vụ thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là tổ hợp đầu tiên tại Châu Á – Thái Bình Dương tập trung toàn bộ năng lực của Microsoft để giúp khách hàng có được tiếp cận hoàn thiện nhằm phục vụ nhu cầu về an toàn an ninh cho cả khối nhà nước lẫn tư nhân, từ đó xây dựng một môi trường điện toán an toàn, tin cậy, yếu tố chủ chốt cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Xin mời đọc bài trên Media Online

+ Ảnh: Trung tâm An ninh mạng tại tổng hành dinh Microsoft ở Redmond (Washington, Mỹ). Ảnh: Microsoft.