Chủ nhật ngày 04 tháng 6 năm 2023

Huawei thành lập trung tâm điện toán hiệu năng cao toàn cầu tại Đức

  Tại Hội nghị Siêu điện toán Quốc tế 2017 (International Supercomputing Conference, ISC 2017) ở Frankfurt (Đức) ngày 21-6-2017, Huawei đã công bố thành lập Trung tâm Xuất sắc Điện toán Hiệu năng cao Toàn cầu (High-Performance Computing Global Center of Excellence, HPC CoE). Theo Huawei, Trung tâm HPC CoE đặt tại Huawei Munich […]