Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Huawei thành lập trung tâm điện toán hiệu năng cao toàn cầu tại Đức

 

Tại Hội nghị Siêu điện toán Quốc tế 2017 (International Supercomputing Conference, ISC 2017) ở Frankfurt (Đức) ngày 21-6-2017, Huawei đã công bố thành lập Trung tâm Xuất sắc Điện toán Hiệu năng cao Toàn cầu (High-Performance Computing Global Center of Excellence, HPC CoE). Theo Huawei, Trung tâm HPC CoE đặt tại Huawei Munich OpenLab (Đức) sẽ giúp Huawei và các đối tác cùng sáng tạo tốt hơn một nền tảng cho việc nghiên cứu và ươm mầm các giải pháp công nghiệp trong các lĩnh vực điện toán hiệu năng cao (HPC), đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), từ đó tạo xúc tác cho sự chuyển đổi các ngành công nghiệp.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online