Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Mưa đầu mùa sương sương

Tội nghiệp Ông Trời.

Nắng nóng hoài khô rang QTQD (*) thì bị nhân gian càm ràm, đay nghiến.

Mà hễ chịu mưa rồi mưa dầm mưa dề QTQD thì bị nhân gian kêu ca là mưa rầu thúi ruôt, hỗng đi đâu được.

A Phủ kính kiến nghị Thiên đình khẩn trương chuyển đổi số, ứng dụng AI, Deep learning để nâng cao trải nghiệm thần dân, mưa nắng linh hoạt lấy thần dân làm trung tâm, mưa nắng theo nhu cầu từng thần dân.

Nhân tiện, tối nay thứ Bảy 4-5-2024 khi nhiệt độ trong nhà A Phủ vẫn 35 độ C, khu A Phủ ở “Hồng Công bên hông Chợ Lớn” đã có chút mưa đầu tiên. Lượng mưa vừa đủ để mặc áo mưa và sau đó cho hơi nước hầm hập hừng hực bốc lên muốn sốc nhiệt. Nhưng dù sao cũng đã có mưa, trên đời này cớ sự gì cũng cần phải có sự bắt đầu, như mưa ban đầu rỉ rả ươn ướt rồi mới phun trào dầm dề.

A.P.

(*) QTQD: Quá trời, quá đất.