Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Cạnh tranh nhau dữ quá trong xu thế xảo ngôn xảo biện

  Cạnh tranh nhau dữ quá trong xu thế xảo ngôn xảo biện. Hôm trước Saigapore nói chỉ có “tụ nước” chớ không có “ngập nước”. Hôm nay, Haris nói chỉ có “lọt đề” chớ không có “lộ đề”. Có nhà xuất bản nào đồng ý, tôi xin xung phong làm trợ lý chủ biên […]