Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021

Cạnh tranh nhau dữ quá trong xu thế xảo ngôn xảo biện

 

Cạnh tranh nhau dữ quá trong xu thế xảo ngôn xảo biện.

Hôm trước Saigapore nói chỉ có “tụ nước” chớ không có “ngập nước”.

Hôm nay, Haris nói chỉ có “lọt đề” chớ không có “lộ đề”.

Có nhà xuất bản nào đồng ý, tôi xin xung phong làm trợ lý chủ biên cuốn từ điển: “Tiếng Việt Từ Mới Phát Sinh và Từ Cũ Nghĩa Mới”.

P.H.P.