Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Từ Saigon qua Bangkok đi… picnic

Nghĩ lại thấy mình cũng chảnh quá chừng. Kẻ Saigon, người Hà Nội kéo nhau qua Bangkok đi… picnic. 5 anh em trên một chiếc… chiếu nilong (chớ hỗng phải “xe tăng” nghen). Thiệt ra hỗng có quởn và quậy như ngó trong hình đâu. Thấy vậy mà hỗng phải vậy! Sáng thứ Bảy 27-10-2012, […]