Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024

VIDEO: Thương cho hậu duệ Thần Mặt Trời

  Quả là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Quần đảo Nhật Bản vừa bị tàn phá nặng bời trận bão Jebi với sức gió tới 216km/h (135mph) đổ bộ vào miền nam nước này lúc trưa thứ Ba 4-6-2018. Đây là trận bão mạnh nhất ở Nhật Bản trong vòng 25 năm […]