Thứ Năm ngày 13 tháng 6 năm 2024

Mỹ bầu cử cũng cần Liên Hiệp Quốc giám sát

Người ta cứ tưởng chuyện quốc tế giám sát bầu cử chỉ xảy ra ở những nước bị coi là thiếu dân chủ. Vậy mà, cuộc bầu cử ngày 6-11-2012 ở Mỹ – vốn được coi là đệ nhất dân chủ – cũng đã được Liên Hiệp Quốc cử thanh sát viên giám sát. Có […]