Thứ Sáu ngày 19 tháng 7 năm 2024

Cẩn thận củi lửa!

Đầu tháng 4 mùa này trời đang nắng nóng bức cực độ. Nóng tới mức cái gì hễ chạm cũng dễ cháy nổ. Nguy cơ cháy nhà rất cao. Mà mới nhất là vụ cháy nhà ở Quận 8 (TP.HCM), may là không gây thương vong cho người, nhưng gây nhiều thiệt hại tài sản […]