Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024

Cẩn thận củi lửa!

Đầu tháng 4 mùa này trời đang nắng nóng bức cực độ. Nóng tới mức cái gì hễ chạm cũng dễ cháy nổ. Nguy cơ cháy nhà rất cao. Mà mới nhất là vụ cháy nhà ở Quận 8 (TP.HCM), may là không gây thương vong cho người, nhưng gây nhiều thiệt hại tài sản cho những người vốn đã nghèo sống bên kinh rạch. Vậy là có những người chỉ sau một tối đã thành trắng tay. Mong rằng có được nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay trợ giúp các nạn nhân.

Mà cháy nhà thì có nhiều kiểu lắm nghen các ông bạn của A Phủ.

Ảnh do AI Microsoft Designer DALL-E 3 tạo. Thanks.

Nè, trời nắng nóng như vầy dễ khiến người ta sa chước cám dỗ cầm lòng hỗng đặng chun vô mấy quán “mát mẻ” để uống bia “hạ nhiệt đã khát”. Mà ở đó thường có sẵn cái món đặc sản “bia gác tay khoèo chân”. Xài cái món đặc sản đó rất dễ gây “cháy nhà” của mình lắm đó.

Ảnh do AI Microsoft Designer DALL-E 3 tạo. Thanks.

Hôm rồi, mới đi khỏi nhà A Phủ vài trăm mét, anh xe ôm công nghệ chỉ một nhà hàng trang bị hấp dẫn nói: “Trong đó có nhiều chỗ gác tay mát lắm đó!” Hên là A Phủ kềm kịp không rú lên “Eureka!”

A.P.