Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Phân vân

1. Bác Đô Năm Trăm bắn tên lửa vào Syria chỉ nửa ngày sau khi Bộ Tài chính Việt Nam họp báo công bố đề án Luật Thuế tài sản. Nhờ những phát tên lửa bắn tận Syria mà bác Trăm đã giúp chia lửa, giải cứu Bộ TC ở Việt Nam giảm bớt gạch […]