Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2021

Phân vân

1. Bác Đô Năm Trăm bắn tên lửa vào Syria chỉ nửa ngày sau khi Bộ Tài chính Việt Nam họp báo công bố đề án Luật Thuế tài sản. Nhờ những phát tên lửa bắn tận Syria mà bác Trăm đã giúp chia lửa, giải cứu Bộ TC ở Việt Nam giảm bớt gạch đá từ cộng đồng mạng.

2. Bác Đô Năm Trăm lợi dụng lúc các thánh bàn phím Việt Nam bận xử vụ đề án thuế nhà ở để tấn công Syria vốn được VN tình thương mến thương nên tránh được tình cảnh bị cộng đồng Phây Việt tập trung ném đá.

Có vẻ tất cả đều nhuộm màu định hướng của thuyết âm mưu.

P.H.P.

+ Ảnh từ Internet. Thanks.