Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Văn hóa làm việc mới ảnh hưởng tới thành công khi chuyển đổi số

Nghiên cứu của Microsoft chỉ ra rằng 54% lao động ở châu Á – Thái Bình Dương (APAC) mong muốn tổ chức đầu tư vào phát triển văn hóa và 60% mong muốn lãnh đạo dỡ bỏ khác biệt văn hóa số Sự thay đổi nhanh chóng và sâu rộng của lực lượng lao động […]