Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021

Văn hóa làm việc mới ảnh hưởng tới thành công khi chuyển đổi số

Nghiên cứu của Microsoft chỉ ra rằng 54% lao động ở châu Á – Thái Bình Dương (APAC) mong muốn tổ chức đầu tư vào phát triển văn hóa và 60% mong muốn lãnh đạo dỡ bỏ khác biệt văn hóa số

Sự thay đổi nhanh chóng và sâu rộng của lực lượng lao động kéo theo việc các tổ chức cần đẩy mạnh văn hóa làm việc (culture of work) mới để thành công trong chuyển đổi số (digital transformation). Đây là điều rút ra được từ cuộc nghiên cứu Microsoft Asia Workplace 2020 Study, do Microsoft châu Á – Thái Bình Dương thực hiện trong tháng 2 và 3-2017 với 4.175 đối tượng ở 14 thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. 54% người tham dự khảo sát cho rằng tổ chức của họ có thể làm nhiều hơn để đầu tư phát triển văn hóa.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online