Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

TikTok cam kết đầu tư mạnh vào nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp SME tại Việt Nam

Trong năm 2021, nền tảng video ngắn TikTok sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Việt Nam tiếp cận kiến thức và nâng cao kỹ năng tiếp thị với video dạng ngắn thông qua 3 trọng tâmchính: Thúc đẩy các hợp tác chiến lược, Phát triển tài nguyên 24/7 […]

Lazada đưa thương mại điện tử đến các khu công nghiệp

Nền tảng thương mại điện tử Lazada ngày 27-11-2019 đã phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Long An và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) khởi động chương trình “Hỗ trợ kinh doanh thương mại điện tử cho doanh nghiệp Long An”. Đây là một trong những hoạt động của Lazada […]