Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Lazada đưa thương mại điện tử đến các khu công nghiệp

Nền tảng thương mại điện tử Lazada ngày 27-11-2019 đã phối hợp cùng Sở Công Thương tỉnh Long An và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) khởi động chương trình “Hỗ trợ kinh doanh thương mại điện tử cho doanh nghiệp Long An”. Đây là một trong những hoạt động của Lazada nhằm chung tay góp phần đưa thương mại điện tử đến với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khởi đầu từ tỉnh Long An.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.