Thứ Sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021

Thiết bị thông minh bảo vệ cầu thủ

  Lâu nay những thiết bị thông minh có thể mang được (wearables) được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực thế dục, giúp giám sát việc người ta rèn luyện thể lực. Bây giờ, chúng cũng được ứng dụng cả trong những môn thể thao mạnh, giúp bảo vệ cầu thủ. Ai cũng biết […]