Thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2024

Khi Vương quốc Google ra tay Thạch Sanh chém chằn, triệt Lý Thông để bảo vệ người dùng Android

  Nhà Google quả là chơi rất điệu nghệ khi hôm 11-4-2014 loan báo những kế hoạch tăng cường an ninh, bảo mật cho hệ điều hành di động Android của mình bằng cách tiếp tục giám sát các ứng dụng đã được cài đặt xem chúng có những hành vi nguy hiểm cho hệ […]