Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Nghiên cứu từ Vertiv về các mô hình chuẩn cơ sở hạ tầng mạng biên

Vertiv, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và các giải pháp quản lý toàn cầu của Mỹ, đã công bố kết quả từ một dự án nghiên cứu chuyên sâu nhằm xác định các mô hình cơ sở hạ tầng mạng biên (Edge Computing Infrastructure) để giúp các tổ chức hướng […]

Vertiv cùng Viettelimex mở rộng khách hàng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 2-7-2020 tại TP.HCM, Vertiv, nhà cung cấp toàn cầu của Mỹ về các giải pháp hạ tầng kỹ thuật số và hệ thống điện quan trọng, đã công bố Công ty xuất nhập khẩu Viettel (Viettelimex) thuộc Tập đoàn Viettel là nhà phân phối chính thức cho một loạt các giải pháp trung tâm […]