Thứ Năm ngày 01 tháng 6 năm 2023

Xóm bóng đá Việt nóng trước thềm World Cup 2018

  Có thể hiểu thêm vì sao bóng đá Việt Nam chập cheng, không lớn nổi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nền bóng đá Việt mà do các ông như thế này lãnh đạo thì mãi mãi vẫn là xóm bóng đá chớ đừng mơ chi lên làng bóng đá. Bệnh quỷ trầm kha […]