Thứ Tư ngày 12 tháng 5 năm 2021

Xóm bóng đá Việt nóng trước thềm World Cup 2018

 

Có thể hiểu thêm vì sao bóng đá Việt Nam chập cheng, không lớn nổi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Nền bóng đá Việt mà do các ông như thế này lãnh đạo thì mãi mãi vẫn là xóm bóng đá chớ đừng mơ chi lên làng bóng đá. Bệnh quỷ trầm kha phải có thuốc tiên. Xóa xổ làm cái hoàn toàn mới.

Riêng trong vụ nóng weekend tuần này, có 2 khả năng. Mua dâm nếu cô kia là gái gọi. Quan hệ nam nữ ngoài luồng nếu cô kia là bồ nhí. Người xử lý trước tiên là vợ ông ấy.

Có người nói đây là thuyết âm mưu, chơi nhau, gài nhau, triệt nhau trước các cuộc bầu cử và bổ nhiệm. Đành rằng đâu có gì là không thể xảy ra trong cái xã hội này, nhưng trong vụ như thế này, anh không từ thì ả sao ừ. Nghĩ cũng nên thấu cảm, không thể xỏ giày như các đội bóng đá 22 người trên sân cỏ, tôi đành xỏ bao đá 2 người trên sân Kymdan hay sân Hàng Chiếu thôi mà. Hên xui mà xui hơn những đồng liêu chưa bị lộ.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Tham khảo: