Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Moca là công ty Fintech tiêu biểu năm thứ 4 liên tiếp

Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG phối hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa trao tặng giải thưởng Công ty Fintech tiêu biểu năm 2020 cho Công ty Công nghệ và Dịch vụ Moca (Moca). Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Moca được nhận giải thưởng này, tiếp tục giữ […]