Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2024

Vì sao bộ đồ mặc tới 2-3 ngày ở Mỹ?

Ai mà mang cái ý nghĩ ở Mỹ cái gì cũng sang trọng thì khi qua đây ắt sẽ bị sốc. Tiện nghi và tiện lợi thì đệ nhất thiên hạ, nhưng nó chớ hề đồng nghĩa là sang trọng. Mỹ làm gì cũng bền chắc, xài lâu nên chuyện xài đồ cũ kỹ là […]