Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

Xem video VR 360 độ với kính VR Cardboard của Intel

  Ơn Giời, VR đây rồi. Nhờ phát hiện muộn YouTube đã hỗ trợ công nghệ thực tế ảo VR (Virtual Reality) và video toàn cảnh 360 độ, tôi mới có dịp bóc tem cái kính VR Cardboard của Intel. Số là trong Diễn đàn Các nhà phát triển Intel IDF 2015 tại San Francisco […]

Xem video 360 độ VR trên YouTube

  Trong năm 2015, mạng truyền thông xã hội chia sẻ video YouTube của nhà Google đã bắt đầu hỗ trợ công nghệ xem video 360 độ. Ban đầu, họ chỉ hỗ trợ các video được quay đúng chuẩn 360 độ bằng camera có khả năng ghi hình 360 độ. Vào đầu tháng 11-2015, YouTube […]