Thứ Hai ngày 24 tháng 6 năm 2024

Xem video 360 độ VR trên YouTube

Screenshot_2016-03-09-14-52-24_resize

 

Trong năm 2015, mạng truyền thông xã hội chia sẻ video YouTube của nhà Google đã bắt đầu hỗ trợ công nghệ xem video 360 độ.

Ban đầu, họ chỉ hỗ trợ các video được quay đúng chuẩn 360 độ bằng camera có khả năng ghi hình 360 độ. Vào đầu tháng 11-2015, YouTube đã update công nghệ để cho phép người ta dùng bất cứ kính thực tế ảo (VR, Virtual Reality) tương thích với chuẩn kính VR Google Cardboard nào cũng đều có thể xem video 360 trên YouTube.

Xin mời đọc bài trên Media Online

nexus2cee-vr-01