Thứ Ba ngày 06 tháng 6 năm 2023

Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam 2018: Cơ hội nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam 2018 (Vietnam Digital Economy Forum 2018) với chủ đề “Thách thức và giải pháp chiến lược cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã diễn ra tại TP.HCM ngày 1-11-2018. Sự kiện này do Hội Khoa học và Chuyên gia […]

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam VDEF 2018

Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam (Vietnam Digital Economy Forum – VDEF) 2018 với chủ đề “Thách thức và giải pháp chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được tổ chức nhằm cung cấp một nền tảng đối thoại cho các chuyên gia […]