Thứ Ba ngày 30 tháng 5 năm 2023

Nàng Dae Jang Geum à, tình Oppa Việt giờ có visa 5 năm

Quả là một tin vui sao trận bão số 9 Usagi. Kể từ 3-12-2018, Hàn Quốc bát đầu áp dụng chính sách cấp visa (thị thục nhập cảnh) mới cho công dân Việt Nam với thời hạn tới 5 năm, nhập cảnh nhiều lần. Trước hết là áp dụng với công dân có xuất xứ […]