Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022

Vừng ơi, cửa sắp mở thêm chút nữa rồi…

  Với một kẻ giang hồ lãng tử ta bà thế giới, tôi kết nhất trong bản Tuyên bố chung Tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ được thông qua tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 7-7-2015 đoạn này nè. “Hai […]