Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

VNPT nhận Giải thưởng đơn vị viễn thông sáng tạo nhất Châu Á

Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT vừa được công nhận là “Đơn vị viễn thông sáng tạo nhất Châu Á” (Innovation Award – Operator) tại Giải thưởng Viễn thông Châu Á – Asia Communication Awards (ACA) 2020 với giải pháp VNPT eKYC. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ […]