Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022

Vivo công bố Sách Trắng 6G phiên bản thứ ba về các dịch vụ và hỗ trợ mạng 6G

Ngày 27-7-2022, Viện Nghiên cứu Công nghệ Truyền thông (Communications Research Institute, CRI) vivo đã công bố phiên bản thứ 3 của Sách Trắng (White Paper) về công nghệ 6G với tựa đề “Xây dựng một thế giới kết nối tự do giữa vật lý và kỹ thuật số tích hợp: Dịch vụ, Năng lực […]