Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Bản cập nhật lớn Windows 10 April 2018 Update có từ ngày 30-4-2018

Microsoft Việt Nam cho biết, người dùng có thể chính thức tải xuống phiên bản Windows 10 April 2018 Update (version 1803) từ ngày thứ Hai 30-4-2018. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên của năm 2018 mà lẽ ra nếu kịp thì nó đã có tên gọi là bản cập nhật mùa Xuân. […]