Thứ Hai ngày 27 tháng 9 năm 2021

Bản cập nhật lớn Windows 10 April 2018 Update có từ ngày 30-4-2018

Microsoft Việt Nam cho biết, người dùng có thể chính thức tải xuống phiên bản Windows 10 April 2018 Update (version 1803) từ ngày thứ Hai 30-4-2018. Đây là bản cập nhật lớn đầu tiên của năm 2018 mà lẽ ra nếu kịp thì nó đã có tên gọi là bản cập nhật mùa Xuân. Microsoft nói rằng họ hi vọng phiên bản cập nhật Windows 10 mới nhất này có thể mang lại điều quý giá nhất cho người dùng.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.