Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Ngày 17-7, ngày biểu tượng cảm xúc World Emoji Day

Các biểu tượng thể hiện cảm xúc hay gọi tắt “biểu tượng cảm xúc” Emoji được sử dụng ngày càng phổ biến trong liên lạc kỹ thuật số, đặc biệt bằng tin nhắn và email, đến mức Emoji gần như trở thành một ngôn ngữ riêng được sinh ra bởi thời đại kỹ thuật số. […]