Thứ Năm ngày 05 tháng 8 năm 2021

Ngày 17-7, ngày biểu tượng cảm xúc World Emoji Day

Các biểu tượng thể hiện cảm xúc hay gọi tắt “biểu tượng cảm xúc” Emoji được sử dụng ngày càng phổ biến trong liên lạc kỹ thuật số, đặc biệt bằng tin nhắn và email, đến mức Emoji gần như trở thành một ngôn ngữ riêng được sinh ra bởi thời đại kỹ thuật số.

Với độ phủ sóng và phổ biến như hiện nay của Emoji, người ta đã có hẳn một ngày dành riêng cho các biểu tượng cảm xúc được toàn thế giới hưởng ứng – Ngày Emoji Thế giới (World Emoji Day) 17-7 hàng năm.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.