Thứ Năm ngày 06 tháng 10 năm 2022

Ví điện tử Moca đề nghị người dùng xác thực thông tin để tăng cường bảo mật

Thực hiện các quy định trong Thông tư 23/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ví điện tử Moca đang khuyến nghị người dùng thực hiện xác thực tài khoản ví điện tử của mình trước ngày 7-7-2020 để tránh bị gián đoạn việc thanh toán không tiền mặt và hưởng các tiện ích […]