Thứ Sáu ngày 02 tháng 6 năm 2023

Lời ai điếu cho xe gắn máy…

TIN CHẤN ĐỘNG: Kể từ đầu năm 2019 tới nay, qua 1 tuần lễ, ỏ xứ Việt trên Bắc Bán Cầu chỉ còn xe gắn máy 2 bánh mất lái, đứt thắng, điên tông liên hoàn, đè bẹp xe ôtô, kể cả xe ben, xe container, gây thương vong nghiêm trọng cho những người ngồi […]